Votum - Smart Energy

cz

O firmě

VOTUM

VOTUM s.r.o. se zabývá:

 • distribucí značkových komponent pro FV aplikace. Je distributorem největšího světového výrobce fotovoltaických článků a modulů - Q.CELLS a to v oblasti tenkovrstvých technologií.
 • navrhováním aplikací fotovoltaických systémů, jejich projektováním, stavbou, uvedením do provozu i následovným servisním dohledem.


 • Oblasti:
  • Fotovoltaické elektrárny (pevné instalace i se sledovači)
  • BIPV – fotovoltaické systémy integrované do budov:
   • Komerční objekty (kancelářské, obchodní prostory)
   • Rodinné domy – nová i starší výstavba (výkup DS i „Zelený bonus“)
   • Průmyslové objekty – na střechách (hydroizolace s FV, kostrukce s FV), na pozemku
  V těchto aplikacích VOTUM spolupracuje s architektonickými a projekčními ateliery, které navrhují stavby s účelným a esteticky vhodným umístěním FV struktur.

  Některé činnosti dle živnostenského rejstříku:
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
  Zakladatel společnosti (Ing. Roman Čada) v letech 1983 – 1985 v rámci studijní práce na „katedře elektrotechnogie“ FEL ČVUT pod vedením tehdejšího doc. Vítězslava Bendy vyvíjel matematický a počítačový model fotovoltaického článku na bázi monokrystalického křemíku. Tento model sloužil pro optimalizaci technologických struktur a geometrií i voleného materiálu pro výrobu co nejúčinnějšího FV článku. Výsledné vyrobené FV články měly být uspořádány do FV panelů a zásobovat energií sluneční plachetnici (studentský projekt FEL ČVUT), která měla být vyslána pomocí nosiče Ariane a cestovat k Měsíci. Z tohoto projektu posléze sešlo, ale FV články na základě vlastních modelů byly vyrobeny. V té době (1985) to byly jedny z největších FV článků na světě. Byly vyrobeny z 2,5“ monokrystalických plátků jako zbytku po neúspěšné výrobě integrovaných obvodů z Tesly Rožnov.

  Výchozí materiál ani zdaleka nebyl optimální pro fotovoltaickou aplikaci, ale nebylo si kde vybírat. Ve spolupráci s tehdejšími pracovišti (ČKD Polovodiče, Výzkumný ústav A.S.Popova) byly použity technologie broušení, leptání a leštění, iontové implantace, difuze, vakuového napařování, maskování atd.. Výsledné FV články se prokazovaly účinností kolem 8% bez antireflexníxh vrstev. Pro minimalizaci povrchových ztrát byla zvolena gradientní geometrie sběrných vodičů (bus) pro udržení konstantní hustoty proudy a konstantního odporu v průřezu vodiče. V současné době se tato geometrie, pro úsporu technologických kroků, nepoužívá.  (První FV články z monokrystalického křemíku – 1985 FEL ČVUT - autor: Ing. Roman Čada)

  O výrobě vzniklých FV článků se v té době jednalo. Nicméně se ukázalo, že v éře rozvinutého socialismu je výroba FV modulů spíše vědeckou fikcí.

  Tato aktivita byla oceněna několika vítězstvími ve „Studentské vědecké odborné činnosti“. Na katedře elektrotechnologie (Technologické systémy) se posléze rozvinul nový výukový předmět X13FVS „Fotovoltaické systémy“, který přednáší prof. Vítězslav Benda.

  V současné době se Ing. Roman Čada intenzivně zajímá (kromě FV projektů) o technologie tenkých vrstev a nanostruktur využitelných pro fotovoltaiku.

  Tyto technologické znalosti vlastností FV struktur a parametrů spolu se širokým přehledem o dostupných komerčních aplikacích dávají zákazníkům VOTUM s.r.o. výhodu kvalitního posouzení podnikatelského záměru a to nejen z hlediska technického, ale i z hlediska stavebně-ekonomického.