Votum - Smart Energy

cz

Ostrovní systémy pro pumpování vodyFotovoltaické ostrovní systémy

Fotovoltaické back-up systémy

Fotovoltaické systémy pumpování vody

Jednou z prvních a nejčastějších aplikací jsou systémy na čerpání vody. V oblastech, kde je sucho a slunné počasí je nutné vodu čerpat ze studní například do vodojemů. Ostrovní fotovoltaický systém je pro pohon vodních pump s elektrickými motory nejlepším, lehce dostupným, a nevyčerpatelným zdrojem elektrické energie.

Takové systémy mohou být velmi jednoduché a za rozumnou cenu a současně také velmi výkonné. Nejjednoduším systémem je soustava fotovoltaických panelů připojená přes řídící systém k ponorné pumpě. Takovéto čerpadlo vody pracuje pouze tehdy, když je dostatek světelné energie a čerpaný průtok vody je závislý na množství této energie. Je možné takto připojit k FV soustavě i více jednotlivých pump a ty se pomocí vhodně nastavené regulace budou postupně spouštět tak, aby byla využita co nejlépe jejich kapacita v závislosti na množství energie z FVE. Je možné využít jak stejnosměrných motorů pro pohon čerpadel vody tak i střídavých motorů s pomocí frekvenčních měničů. Při použití frekvenčních m ě n ič ů j e t echnicky snadné čerpadla napájet i ze střídavé sítě. Postupným připojováním čerpadel a jejich regulací lze docílit i takového provozního stavu, že systém nahradí sledovač maximálního výkonu připojené fotovoltaické elektrárny. Při použití baterií je možné prodloužit dobu čerpání až do nočních hodin.Obrázek: ostrovní systém s FV panely pro pumpování vody

Pro návrh a cenovou nabídku fotovoltaického systému na pumpování vody, odsolování mořské vody, výrobě pitné vody z užitkové vody a podobně nás prosím neváhejte kontaktovat.